Gestió de patrimoni

Administració i gestió d’immobles en règim de lloguer (habitatges, oficines, locals, etc.)

 • Assessorament contractual i renegociacions
 • Formalització de contractes d’arrendament
 • Conservació i manteniment d’immobles
 • Assessorament jurídic i fiscal
 • Selecció de llogaters basat en els informes obtinguts relatius a la solvènci
 • Tramitació de fiança i aval
 • Registre i recuperació de fiances
 • Gestió i cobrament de lloguers
 • Gestió i cobrament de tributs
 • Actualització de rendes
 • Liquidació d’impostos (IVA, IRPF, etc.)
 • Facturació
 • Extinció i rescissió de contractes revisant estat de l’immoble
 • Gestió i reclamació d’impagats
 • Resolució d’incidències
 • Elaboració de pressupostos de reformes i obres de millora
 • Seguiment i supervisió d’obres per part del nostre equip tècnic
 • Informes de gestió periòdics

Administració de comunitats de propietaris

Administració i gestió de comunitats de propietaris: finques urbanes, edificis d’oficines i garatges

 • Constitució i redacció d’estatuts
 • Legalització del llibre d’actes
 • Pressupostos i comptes anuals
 • Gestió d’impagats
 • Control i manteniment de les comunitats
 • Propostes de millora i resolució d’incidències
 • Gestió d’organismes públics i subvencions
 • Confecció de convocatòries a juntes ordinàries i extraordinàries
 • Sol·licitud i tramitació de pressupostos per a la realització d’obres
 • Gestió laboral empleats de comunitats de propietaris
 • Impostos (IRPF, IVA, societats)
 • Gestió d’assegurances (contractació d’assegurances, tramitació i seguiment de sinistres)

Agència

Assessorament integral: valoració de l’immoble, anàlisi de mercat, selecció de compradors, arrendataris o clients

 • Valoració immobiliària
 • Estudis de mercat
 • Propostes comercials i de millora
 • Revisió documental de l’immoble
 • Assessorament personalitzat
 • Publicitat en els principals mitjans publicitaris
 • Gestió de demandes i realització de visites comercials
 • Negociació i recepció d’ofertes
 • Negociació de condicions
 • Assessorament previ a la signatura
 • Gestió i tramitació documental
 • Redacció i formalització de contractes
 • Assistència a firmes
 • Suport postvenda / post-lloguer

Inversió

Des de l’àrea d’inversió assessorem als clients nacionals i internacionals en processos d’inversió o desinversió de solars, oficines, finques residencials, hotels o naus industrials.

 • Disseny d’estratègies d’inversió
 • Identificació d’oportunitats
 • Estudis de viabilitat i avaluació financera
 • Coordinació de tot el procés de venda (recepció i selecció ofertes, due diligence, fins negociació i tancament de la transacció)