arrendaments

Entre les funcions que realitzem en la Gestió d’arrendaments, volem destacar les següents:

 • Règim jurídic aplicable.
 • Valoració de l’immoble.
 • Selecció d’inquilí, basat en els informes obtinguts relatius a la solvència.
 • Redacció del contracte d’arrendament.
 • Tramitació de fiança i aval.
 • Registre i recuperació de fiança.
 • Cobrament d’arrendaments.
 • Gestió pagament de tributs.
 • Actualització de rendes.
 • Extinció i rescissió de contractes.
 • Informes de gestió periòdics.
 • Liquidació d’impostos (I.V. A., I.R.P.F., etc.).
 • Facturació.
 • Supervisió del manteniment general de la finca per a conservar-la en bones condicions d’ús.
 • Gestió d’impagaments i si fos necessari reclamació del pagament de les rendes.